Ourphotos

And this is how we develop our ideas

Contact/About

Nazywam się Karol Giecewicz. Na mojej stronie przeplatają się zdjęcia komercyjne razem z częścią artystyczną tworząc całość mojego dorobku jako fotografa. Właśnie w ten sposób postrzegam świat obrazu, który wypełnia moje życie, na różnych jego płaszczyznach. Jestem również producentem i założycielem, współtwórcą kolektywu produkcyjnego, gdzie realizujemy projekty multimedialne.

575 272 300 

 karol@ourphotos.pl